ver.di international

  Γι α τ ί ver. d i ; (Griechisch)

  Γι α τ ί ver. d i ; (Griechisch)

  Μα γι’ αυτό ver. d i !

  ver.di είναι στα γερμανικά το Ενιαίο Συνδικάτο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες. Τα μέλη μας προέρχονται από περισσότερα από 1.000 επαγγέλματα, είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή φοιτητές. Παρέχουν υπηρεσίες ή απασχολούνται σε κλάδους της βιομηχανίας που πλαισιώνουν την παροχή υπηρεσιών, στον τομέα της εκπαίδευσης, των τεχνών και του πολιτισμού ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ver.di είναι τόπος συνάντησης ατόμων από όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Στόχοι της συνδικαλιστικής δράσης μας είναι η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη στον εργασιακό κόσμο. Θέλουμε η υπηρεσία που παρέχεται από τον εργαζόμενο να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται.

  Συναρπαστικά πολυσυλλεκτικό, καθησυχαστικά ισχυρό: Σε 13 τομείς οργάνωσης, σε επαγγελματικές ή ειδικές ομάδες και στο πλαίσιο προγραμμάτων, τα μέλη μας αναπτύσσουν τη δράση τους στα θέματα που τα αφορούν, τα θέματα του «δικού» τους κλάδου. Για κάθε επαγγελματική ομάδα το ver.di διαθέτει ειδικούς που υποστηρίζουν τα μέλη μας στον επιμέρους κλάδο.

  Αριθμώντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια μέλη, το ver.di διασφαλίζει τις συνθήκες εργασίας για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους και αγωνίζεται για ένα κοινωνικά δίκαιο περιβάλλον εργασίας. Επιδιώκουμε συνθήκες εργασίας με σεβασμό στον άνθρωπο και μαχόμαστε για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτό διεξάγουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλη συμβουλίων εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και ασκούμε πολιτικές πιέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θέλουμε η πολιτική να καλλιεργεί το έδαφος που γονιμοποιεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ κα ι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  ΈΝΑ ΣΥΝΔΙΚΆΤΟ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
  Γιατί μόνο ενωμένοι είμαστε δυνατοί! Συνασπίζουμε τα συμφέροντα των μελών μας, και μέσα από την κοινότητά μας ενισχύουμε κάθε μεμονωμένο άτομο. Αντλούμε ενότητα από την πολυμορφία. Σε αντίθεση με τους επαγγελματικούς συλλόγους, στο ver.di ενώνουμε κάτω από την ίδια στέγη επαγγελματίες από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Στη συντεχνιακή ιδιοτέλεια αντιτάσσουμε την αλληλεγγύη και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για κοινούς σκοπούς.

  ΔΊΚΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ
  Όποιος έχει περισσότερα, πληρώνει περισσότερα. Όποιος έχει λίγα, πληρώνει λίγα. Συνεισφέροντας το 1% του τακτικού ακαθάριστου εισοδήματός τους, τα μέλη μας στηρίζουν ένα δυναμικό συνδικάτο. Μάλιστα, όποιος δεν είναι εργαζόμενος, καταβάλλει μειωμένες εισφορές. Εξάλλου, οι εισφορές των μελών μπορούν και εκπίπτουν από τον φόρο.

  ΆΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΉΣ
  Το ver.di αγωνίζεται διαρκώς για το δίκαιο στην εργασία, για καλές συνθήκες εργασίας και κατάρτισης, για δίκαιες αμοιβές, ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και θέσπιση αποδεκτού κατώτατου μισθού, για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, για δίκαιες συνθήκες, για μια πολιτική αλληλεγγύης στην υγεία κ.ά.

  ΔΙΑΦΎΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
  Το ver.di στηρίζει έμπρακτα το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στην επιχείρηση, την συναπόφαση, την ισότητα και την αναγνώριση. Το ver.di λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά προς τους εκπροσώπους νέων, τα μέλη συμβουλίων εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αποτελεσματική εκπροσώπηση των συμφερόντων μέσα στην επιχείρηση, αλλά και προς κάθε μεμονωμένο μέλος του, σε περίπτωση αντιπαραθέσεων με τον εργοδότη ή τον πελάτη του.

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΏΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
  Οι εκπρόσωποι του ver.di αναπτύσσουν τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών – για να μην μπορεί κανείς να στρέψει το ένα μέρος των εργαζομένων εναντίον του άλλου.

  ΓΊΝΕΤΕ VER.DI!
  Το ver.di είναι μια οργάνωση δημοκρατική: Όποιος θέλει να έχει λόγο στα ουσιώδη ζητήματα, μπορεί να συμμετάσχει ενεργά. Το βήμα γι’ αυτό προσφέρουν οι γενικές συνελεύσεις των μελών, οι επιτροπές συλλογικών διαπραγματεύσεων και οι ομάδες εργαζομένων στην επιχείρηση. Τα μέλη του ver.di συμμετέχουν ενεργά στα συμβούλια εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και αναζητούν λύσεις, από κοινού με την οργάνωση τους και τον γραμματέα του σωματείου τους, π.χ. σε προβλήματα που αφορούν την επιχείρηση. Τις δεξιότητές τους επιστρατεύουν και οι εκπρόσωποι συμφερόντων του ver.di στο πλαίσιο των εποπτικών οργάνων των αυτοδιοικούμενων συνταξιοδοτικών ταμείων και ταμείων υγείας, των επαγγελματικών ενώσεων ή των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.