ver.di international

  Dlaczego ver.di? (Polnisch)

  Dlaczego ver.di? (Polnisch)

  Dlatego ver.di!
  Jest wiele dobrych powodów, dla których warto zostac członkiem.

  Ver.di oznacza Zjednoczony Zwiazek Zawodowy Pracowników Usług. Nasi członkowie pochodza z ponad 1000 zawodów, sa pracownikami umysłowymi, osobami prowadzacymi działalnosc na własny rachunek, osobami z tytułami urzedniczymi lub studentami. Swiadcza oni usługi lub pracuja w okołousługowych branzach przemysłowych, w sektorze edukacji, sztuki, kultury lub w mediach. Ludzie z róznych srodowisk społecznych spotykaja sie w ver.di. Celem naszego zaangazowania zwiazkowego jest rozwój solidarnosci i sprawiedliwosci w swiecie pracy. Chcemy, aby praca ludzi była uznawana i ceniona.

  Ekscytujaco barwni, spokojem silni: nasi członkowie angazuja sie w 13 sekcjach, w kołach zawodowych lub fachowych oraz w projektach wokół tematów im bliskich, tematów „ich” branzy. Dla kazdej grupy zawodowej ver.di ma własnych ekspertów, którzy wspieraja naszych członków z danej branzy.

  Dysponujac potencjałem ponad 2 milionów członków ver.di zabezpiecza warunki pracy dla wielu milionów ludzi i walczy o sprawiedliwe społecznie warunki ramowe. Jestesmy oredownikami humanitarnych warunków pracy i walczymy o utrzymanie miejsc pracy. W tym celu prowadzimy negocjacje układów zbiorowych pracy, doradzamy radom pracowniczym i zakładowym i uprawiamy lobbing polityczny na arenie krajowej i miedzynarodowej. Chcemy, aby system polityczny stworzył takie warunki ramowe, które umozliwia pokój, bezpieczenstwo i dobrobyt dla szerokich warstw społecznych.

  Jest duzo wiecej dobrych powodów, dla których warto zostac członkiem ver.di.

  SOLIDARNOSC I SPRAWIEDLIWOSC

  JEDEN ZWIAZEK ZAWODOWY DLA WSZYSTKICH
  Bowiem tylko razem jestesmy silni! Skupiamy interesy naszych członków i tworzac wspólnote wzmacniamy takze jednostki. Jednosc czerpiemy z róznorodnosci. W odróznieniu od organizacji samorzadu zawodowego jednoczymy ludzi o zupełnie róznych zawodach z jednej branzy. Solidarnosc przeciwstawiamy grupowemu egoizmowi i wszyscy dazymy do wspólnego celu.

  SKŁADKA SPRAWIEDLIWA DLA WSZYSTKICH
  Kto ma wiecej, płaci wiecej – kto ma mniej, płaci mniej. Nasi członkowie, płacac jeden procent regularnych dochodów brutto, fi nansuja działalnosc zwiazku zawodowego, który ma siłe przebicia. A kto nie pracuje zawodowo, opłaca składke ulgowa. A poza tym składke członkowska mozna odpisac od podatków.

  WYWIERANIE WPŁYWU
  Ver.di długofalowo zabiega o prawo do pracy, o dobre warunki pracy i kształcenia oraz o sprawiedliwa płace, równa płace za równa prace, zadowalajace wynagrodzenie minimalne, godzenie zycia zawodowego i rodzinnego, sprawiedliwe warunki ramowe, solidarna polityke zdrowotna…

  OCHRONA PRAW OSOBISTYCH W MIEJSCU PRACY
  Ver.di angazuje sie na rzecz przestrzegania praw podstawowych w zakładach pracy, współdecydowania pracowników, równouprawnienia i uznania. Ver.di wspiera i doradza przedstawicielom młodziezy oraz radom zakładowym i pracowniczym, jak skutecznie reprezentowac ich interesy w zakładach pracy, oraz kazdemu członkowi w przypadku konfl iktów z pracodawca lub zleceniodawca

  REPREZENTACJA INTERESÓW PRACOWNIKÓW W SWIECIE
  Przedstawiciele ver.di angazuja sie na arenie miedzynarodowej na rzecz poprawy warunków pracy, aby pracownicy nie byli rozgrywani przeciwko sobie.

  ZAANGAZOWANIE SIE W VER.DI
  Ver.di jest organizacja demokratyczna. Kto chce współdecydowac o tym, „dokad isc”, moze sie aktywnie właczyc w działalnosc. Temu celowi słuza zebrania członków, komisje ds. negocjacji układów zbiorowych, koła zakładowe. Członkowie ver.di w radach zakładowych i pracowniczych wspólnie ze swoja organizacja i sekretarzami zwiazkowymi angazuja sie w poszukiwanie rozwiazan np. problemów zakładowych. A nasi przedstawiciele interesów pracowniczych wnosza swoje kompetencje na forum samorzadowych organów nadzorczych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, branzowych towarzystw ubezpieczeniowych, podmiotów zbiorowego zarzadzania prawami.