ver.di’ye üye olmak mantıklıdır! (türkisch)

04.04.2024

İşçi sendikaları olmasaydı, bugünlerde dünya bambaşka olacaktı. Günümüzde gayet normal sayılan birçok çalışma ve yaşam koşulu sendikalar tarafından kabul ettirildi – işte bu koşulları olduğu gibi korumak ve genişletmek istiyoruz. Bunun için güçlü bir üye tabanına ihtiyacımız vardır; bunun için size de ihtiyacımız vardır.

Iyi ücretler, sendika üyeleri için güvence altındadır
Toplu İş Sözleşmesine bağlı olan bir şirkette çalışan ver.di üyeleri, sözleşmenin koruyucu hükümlerinden faydalanır. Hakkını arayan üyeler destek alır. Sendi- kaya üye olmayanın ise tek çaresi, işverenin TİS’te belirlenen ücret ve sosyal ödemeleri gönüllüce vereceğini ümit etmektir – vermesine yasal mükellefiyeti yoktur. Toplu iş sözleşmeleri, ücretlerin yanı sıra çalışma sürelerini, izin haklarını, izin paralarını vs.vs. düzenler.

Uzman avukatlardan hukuki danışmanlık
ver.di’de hukuki danışmanlık önemli yer alıyor. İster iş hukuku olsun, ister de sosyal hukuk olsun, üyele rimiz için her zaman konuda uzman avukatlar bulunmaktadır. Ve herhangi bir anlaşmazlığın çıkması halinde uzman avukatlarımız danışmanlığın yanı sıra, (üyelere özel olarak tabii) kapsamlı ve ücretsiz hukuki vekillik teklif ediyorlar.

Iş mücadeleleri süresince grev parası veriyoruz
Bazen yeni toplu iş sözleşmesi hakkındaki görüşmeler başarısız kalır, bazen de işveren tek yanlı olarak kendi çıkarlarını kabul ettirmeye çalışır. O zaman greve gitmek sık sık kaçınılmaz olur. İşverenler grev veya lokavt hallerinde ne maaş ne de ücret ödediği için ver.di kendi üyelerine yardım parası vererek sahip çıkar.

Işyerlerindeki hakları korumak için uğraşıyoruz
ver.di işletmelerdeki temel haklar sağlamak için uğraşıyor – yönetime katılma hakkı için, eşitlik için, emekçilerin takdir görmesi için. ver.di, işçilerin çıkarlarını işyerinde etkili bir biçimde savunma konusunda genç işçi ve çıraklar temsilciliklerine, işçi ve personel temsilciliklerine, ayrıca işverenle anlaşmazlık hallerinde her üyemize destek ve danışmanlık verir.

Işçi çıkarlarını etkili bir biçimde savunuyoruz
ver.di toplu sözleşme komisyonlarıyla, işyeri sendika temsilci kurullarıyla, işyeri sendika temsilcilikleriyle beraber, işyerlerinde emekçilerin çıkarlarını kabul ettirmek ve çıkan sorunları çözmek için uğraşıyor. ver.di uluslararası düzeyde de çalışma koşullarının iyileşmesi için çalışıyor. Ve ver.di, demokratik bir örgüttür: Kim ki yolumuzun yönünü belirlemeye katılmak istiyorsa, kendi yetenek, bilgi ve etkinliklerini devreye sokabilir.

Etki yapmak
ver.di’nin gerçekleştirmeye çalıştığı hedefler arasında; çalışma hakkı, iyi çalışma ve meslek öğrenme koşulları, adil ücretler, eşit işe eşit ücret, yeterli asgari ücret, çalışma koşullarının aile işlerine uygunluğu, emekli aylıklarında adalet, dayanışmaya bağlı sağlık politikası vs.vs.

Hepimiz için, tek sendika!
Ancak birlikten kuvvet doğar! Üyelerimizin bütün çıkarlarını birlikte savunuyoruz – ve bizim birlikteliğimiz her birimize güç veriyor. Çeşitlilikten birlik kazanıyoruz. Mesleki derneklerin aksine biz, çok farklı mesleklerde ama bir iş alanında çalışan insan- ları birleştiriyoruz. Bir grubun diğerlerine yönelik bencillik etmesine karşı dayanışma koyarak aynı amaçlar için mücadele ediyoruz.

Kendi kültürünü arttırmak, kendi bilgisini genişletmek
ver.di üyeleri, diğer insanlardan fazla bilgiye sahiptir: yeni meslek edinmek ve kendi mesleğinde ileri düzeye ulaşmak isteyenler için çeşit çeşit kurslar sunuluyor – ya bedava ya da cüzi bir ücret karşılı- ğı. PUBLIK adlı üye dergisi düzenli olarak toplum, ekonomi, siyaset ve kültür alanlarından haber ve bilgi veriyor. Ayrıca haber bültenleri ve işkolları ve meslekler ile ilgili olarak olup bitenler hakkında sürekli haberler çıkarılıyor.

Avantajlar, indirimli teklifler
Bizimle işbirliği yapan birçok şirket, ucuz alış veriş imkanları, indirimli biletler, cazip seyahat ve tatil olanakları, bir de sertifikalı indirimli sigorta ve krediler teklif ediyor.

Herkesten adil aidat alınıyor
Fazla parası olan fazla aidat öder – az parası olan az öder. Üyelerimiz düzenli brüt gelirlerinin yüzde 1’ini aidat olarak ödeyerek söz geçirme gücüne sahip bir sendika yaratır. İşsiz olan veya iş yapama- yan da indirimli aidat öder.
Ekte bulunan üyelik başvuru formunu doldurma- nız gerekir – işte bu kadar. Yoksa online başvura- bilirsiniz: mitgliedwerden.verdi.de

 

Danışma ve yardım
ver.di’ye üye olmak yarar sağlıyor. Üyelerimize sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi çok çeşitli ve kapsamlıdır:

  • İş ve Sosyal Hukuk ile ilgili sorunların çıkması halinde danışmanlık ve dava vekilliği
  • Fahri görevlilerden ücret vergisine ilişkin parasız danışmanlık ve yardım
  • Telefonla kira hukukuna ilişkin ilk danışmanlık (bedava)
  • Emekli aylığı ve hizmetlerine ilişkin bütün sorular hakkında bilgi ve danışmanlık
  • İş yeri harici kazadan sonra (hastanede en az 48 saat yatmak zorunda olanlara) gün başına 25 Euro hastane yatak parası
  • İş icabı meydana gelen hasarlar halinde GUV-FA- KULTA’dan destek ve yardım (yıllık aidat 24 Euro’yu geçmiyor)
  • Tek başına çalışan girişimciler için bilgi ve danış- manlık
  • İşsizler için bilgi ve danışmanlık
  • Meslek, üniversite veya okul öğrenimi görenler için parasız International Student Identity Card (ISIC)

Ve saire ve saire... verdi.de/service