دلایل خوبی برای ور.دی ver.di (persisch)

12.03.2024

دلایل خوبی برای مشارکت

بدون اتحادیه ها جهان امروز در وضع دیگری قرار گرفته بود. اتحادیه ها خیلی از شرایط کاری و زندگی را که امروز مسلم به نظر می رسند، با موفقیت میسر نموده اند – ما می خواهیم این امور را حفظ و تأمین کنیم و آنها را توسعه بخشیم. جهت انجام این کار ما محتاج به یک پایه و اساس قوی متشکل از اعضاء هستیم و برای رسیدن به این هدف به همکاری شما نیازمندیم.

تعرفه های خوب – برای اعضاء تضمین شده است

اعضاء ور.دی در شرکت های مقید به تعرفه از حمایت قراردادهای تعرفه برخوردار می باشند. چنانچه آنها جهت گرفتن حقوق خود مجبور به اقامۀ دعوا در دادگاهی شوند، آنها مورد حمایت قرار می گیرند. افرادی که عضو نیستند فقط می توانند امیدوار باشند که کارفرما داوطلبانه کارآیی های تعرفه را بپردازد - آنها در این خصوص از حق قانونی برخوردار نیستند. قراردادهای تعرفه نه فقط پرداخت دستمزد را، بلکه در کنار آن رعایت ساعت های کار، حق قانونی تعطیلات، پرداختِ کمک هزینۀ مرخصی از سوی کارفرما و خیلی چیزهای دیگر را نیز تضمین می کند.

مشاورۀ حقوقیِ واجد شرایط

حمایت مالی از اعتصاب در مبارزات امور کاری

در بعضی مواقع مذاکرات در رابطه با قراردادهای تعرفه به بن بست می رسند یا اینکه کارفرما می خواهد منافع خود را به طور یک جانبه به کرسی بنشاند. غالباً آن وقت دیگر اعتصاب اجتناب ناپذیر می شود. از آنجا که کارفرما ها در موارد اعتصاب یا اخراج موقت دستمزد را دیگر پرداخت نمی کنند، ور.دی از اعضاء خود پشتیبانی نموده و به آنها کمک مالی می کند.

حفظ حقوق در محل اشتغال به کار

در بعضی مواقع مذاکرات در رابطه با قراردادهای تعرفه به بن بست می رسند یا اینکه کارفرما می خواهد منافع خود را به طور یک جانبه به کرسی بنشاند. غالباً آن وقت دیگر اعتصاب اجتناب ناپذیر می شود. از آنجا که کارفرما ها در موارد اعتصاب یا اخراج موقت دستمزد را دیگر پرداخت نمی کنند، ور.دی از اعضاء خود پشتیبانی نموده و به آنها کمک مالی می کند.

حفظ حقوق در محل اشتغال به کار

ور.دی برای پیشبرد حقوق اولیه در شرکت، برای مشارکت کارکنان، برای دست یافتن به تساوی حقوق و امکاناتِ قدردانی از کارکنان وارد عمل می شود. ور.دی از نمایندگی های گروه های جوانان، از شوراها در ادارات و شرکت های دولتی و از شوراهای شرکت های خصوصی جهت نمایندگیِ موثرِ منافع آنان و منافع هر عضو در مناقشات شان با کارفرما، از آنها حمایت می کند و به آنها مشاوره می دهد.

نمایندگی موثر منافع

ور.دی برای به پیش بردنِ منافع کارکنان و حل مشکلات در شرکت، به طور مشترک همراه با کمیسیون های تعرفه، افراد قابل اعتماد و نمایندگی های منافعِ گروه های مختلف وارد عمل می شود. ور.دی در سطح بین المللی نیز برای بهبود شرایط کار متعهدانه وظیفۀ خود را انجام می دهد. و البته ور.دی دموکراتیک است: هر که در حق تعیین اینکه چه باید کرد، بخواهد مشارکت کند، می تواند نظرات خود را فعالانه مطرح نماید.

تأثیرگذار بودن

ور.دی به صورت پایدار وارد عمل می شود: برای حفظِ حق کار، برای برقراری شرایط خوبِ کاری و آموزش و تعلیمات حرفه ایی، برای پرداختِ دستمزد عادلانه، برای دستمزد یکسان در مقابل کار یکسان، برای دستمزدِ کافیِ حد اقل، برای ایجادِ سازگاری کار و خانواده، برای حقوق بازنشستگی عادلانه، برای برقراری سیاستِ سلامت توأم با همبستگی و بسیاری از چیزهای دیگر.

یک اتحادیه برای همه

ما فقط به طور مشترک قدرتمند هستیم! ما منافع اعضاء خود را دسته بندی می کنیم – و با کمک جمعیتی که داریم هر عضو زن و مرد را توانمند می نماییم. ما از کثرت وحدت می آفرینیم. در تمایز با انجمن های حرفه ایی ما انسان ها را با حرفه های گوناگون شان در یک بخش متحد می سازیم. ما در مقابل خودخواهی گروهی همبستگی برقرار می کنیم و همه مان با یک هدف دست به دست هم می شویم.

معلومات و درک قضایا

اعضاء ور.دی نسبت به دیگران آگاه تر می باشند: توسط عرضه های گوناگون برای گذراندن دوره های آموزشی جهت واجد شرایط شدن و توسط دوره های تکمیلی جهت بالابردن معلومات خود – البته به صورت رایگان یا با هزینۀ مناسب. روزنامۀ اعضاء به نام "پوبلیک" „Publik“ در خصوص امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اطلاع رسانی می کند. علاوه بر آن یک خبرنامه نیز موجود است و اطلاعات تازۀ دیگری نیز در بارۀ امور حرفه ایی و بخش های صنعتی و تجاری و غیره ارائه می شود.bildungsportal.verdi.de, verdi-bub.de

مزایا و تخفیف ها

بسیاری از شرکت هایی که با ما همکاری می کنند، امکان های خرید با قیمت های مناسب عرضه می نمایند، بلیط های ورودی با قیمت های کاهش یافته، عرضه های جذاب برای مسافرت و تعطیلات و همچنین عرضه های بررسی شدۀ بیمه و امور مالی با شرایط مساعد. verdi-mitgliederservice.de 420 73 83- 0800 اطلاعات رایگان هات لاین:

حق عضویت عادلانه برای همه

هر کی بیشتر دارد، بیشتر هم پرداخت می کند – هر کی کم دارد، کم پرداخت می کند. اعضاء ما با یک درصد از درآمد مرتبِ ناخالص خود این امکان را فراهم می کنند که اتحادیه بتواند وارد عمل شود و خواست های خود را به پیش ببرد. و فردی که مشغول کار نیست، البته حق عضویت تقلیل یافته ایی را می پردازد. خیلی ساده می توانید پرسشنامۀ عضویت را پر کنید یا به صورت آنلاین به عضویت در آیید. Mitgliedwerden.verdi.de در ضمن: هزینۀ حق عضویت را می توانید از مالیات خود کسر نمایید. mitgliedwerden.verdi.de

مشاوره و حمایت

مشارکت شما ارزشمند است. گسترۀ کارآیی هایی که ور.دی به اعضاء خود عرضه می کند، گوناگون و فراگیر می باشد:

  • مشاوره و نمایندگی قضایی در خصوص پرسش ها یا مشکلاتی که به حقوق کار و حقوق اجتماعی مربوط می باشند
  • مشاورۀ اولیۀ تلفنی به صورت رایگان در خصوص حقوق مستاجری
  • ارائۀ اطلاعات و مشاوره در خصوص پرسش هایی که مربوط می شوند به امور بازنشستگی
  • 25 یورو کمک هزینه برای هر روز حضور در بیمارستان بعد از وقوع سانحه در اوقات فراقت (در مورد حداقل 48 ساعت بستری بودن در بیمارستان)
  • حمایت در مواردی که خسارت در حین انجام کار به وقوع پیوسته توسط GUV-Fakulta . (حق عضویت سالیانه در این موسسه فقط 24 یورو می باشد.)
  • ارائۀ اطلاعات و مشاوره برای افرادی که یکنفری مستقل کار می کنند
  • کارت هویت رایگان برای دانشجویان سازمان بین المللی دانشگاهیان (ISIC) برای خانم ها و آقایان کارآموز، دانشجو و محصل
  • و بسیار چیزهای دیگر