Dobré důvody ve prospěch ver.di (tschechisch)

08.06.2023

Bez odborů by svět dnes vypadal jinak. Celou řadu pracovních a životních podmínek, které jsou dnes samozřejmé, prosadily právě odbory. Tyto podmínky chceme zajišťovat a dále rozvíjet. Potřebujeme k tomu silnou základnu členů, potřebujeme k tomu i Vás.

Dobré podmínky kolektivních smluv – pro členy zaručené
Na členy ver.di se v podnicích vázaných kolektivními smlouvami vztahuje ochrana z kolektivních smluv. Pomáháme jim, je-li třeba jejich práva prosazovat soudní cestou. Nečlenům nezbývá než doufat, že zaměstnavatel dobrovolně poskytne výhody sjednané v kolektivní smlouvě, ale právní nárok na ně ne- mají. Kromě finančních benefitů zajišťují kolektivní smlouvy také pracovní dobu, nárok na dovolenou, příspěvek na dovolenou a mnoho dalšího.

Kompetentní právní poradenství
Na právní poradenství klade ver.di velký důraz. Bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní či sociální právo, členové u nás naleznou kompetentní poradce. V případě sporů nabízejí specializovaní právníci kromě poradenství také kompletní bezplatnou právní ochranu, samozřejmě pouze pro členy.

Stávkovné během protestních akcí
Někdy se vyjednávání ocitnou na mrtvém boděnebo se zaměstnavatel snaží své zájmy prosadit jednostranně. Pak bývá často nevyhnutelná stávka. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel v případě stávky či výluky nevyplácí mzdu, ver.di se stará o své členy a vyplácí jim po dobu stávky podporu.

Dodržování práv na pracovišti
Odborový svaz ver.di se zasazuje o základní práva v závodech, účast zaměstnanců na rozhodování, dodržování rovnoprávnosti a respekt. Kromě toho ver.di v zájmu účinného zastupování zájmů v podniku pomáhá a poskytuje poradenství orgánům zastu- pování mladých, radám zaměstnanců a personálním radám, stejně jako všem členům v případě konfliktů se zaměstnavatelem.

Účinné zastupování zájmů
Společně s tarifními komisemi, důvěrníky a podnikovými orgány zastupování zájmů zaměstnanců se ver.di zasazuje o prosazování zájmů zaměstnanců v závodech a řešení podnikových problémů. I v mezinárodním měřítku se ver.di zasazuje o zlepšování pracovních podmínek. A odborový svaz ver.di je demokratický: kdo se chce účastnit rozhodování o dalším vývoji, ten se může aktivně zapojit.

Prosazování vlivu
Odborový svaz ver.di se dlouhodobě zasazuje o právo na práci, dobré pracovní podmínky, předpoklady pro dobré vzdělávání a spravedlivé odměňování, stejnou mzdu za stejnou práci, dostatečnou minimální mzdu, slučitelnost profesního a rodinné- ho života, spravedlivé důchody, solidární zdravotní politiku a mnohé další.

Jeden odborový svaz pro všechny
Jedině společně máme sílu! Sdružujeme zájmy našich členů a naší pospolitostí dodáváme sílu kaž-dému jednotlivci. Čerpáme jednotu z rozmanitosti. Oproti profesním svazům sdružujeme osoby nejrůznějších povolání v jednom odvětví. Prosazujeme solidaritu proti skupinovému egoismu a táhneme všichni za jeden provaz.

Vzdělávání a přehled
Díky bohaté nabídce rekvalifikačních a vzdělávacích seminářů, které se poskytují zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, vědí členové ver.di víc než ostatní. Časopis pro členy „PUBLIK“ pravidelně informuje o společnosti, hospodářství, politice a kultuře. Kromě toho vychází newsletter a aktuální informace z odvětvové a profesní oblasti.

Výhody a benefity
Mnozí kooperační partneři nabízejí cenově výhodné nákupní možnosti, zlevněné vstupenky, atraktivní nabídky cestování a dovolených anebo prověřené nabídky pojistek či financování za výhodných podmínek.

Spravedlivý členský příspěvek pro všechny
Kdo má víc, víc i platí, kdo má málo, málo platí. Jedním procentem z pravidelného hrubého příjmu zajišťují naši členové akceschopný odborový svaz. Kdo není výdělečně činný, platí snížený příspěvek. Stačí vyplnit přiložené prohlášení o vstupu, anebo se přihlásit online. mitgliedwerden.verdi.de

 

Poradenství a podpora
Být členem se vyplatí. Spektrum nabídky ver.di pro členy je bohaté a obsáhlé:

  • poradenství a soudní zastupování v otázkách nebo problémech z oblasti pracovního a sociálního práva
  • bezplatný servis ohledně daně z příjmu poskytovaný dobrovolníky
  • bezplatné telefonické poradenství v oblasti nájemního práva
  • informace a poradenství v oblasti důchodové problematiky
  • denní dávka ve výši 25 eur při pobytu v nemocnici v důsledku úrazů, k nimž dojde ve volném čase (v případě hospitalizace v nemocnici trvající minimálně 48 hodin)
  • podpora v případě škod souvisejících s výkonem povolání, kterou poskytuje GUV-FAKULTA (za roční příspěvek pouhých 24 eur)
  • informace a poradenství pro OSVČ nemající žádné zaměstnance
  • informace a poradenství pro nezaměstnané
  • bezplatný mezinárodní průkaz International Student Identity Card (ISIC) pro učně, studenty a žáky
  • a mnoho dalšího... verdi.de/service