Dobri razlozi za ver.di (serbisch)

16.01.2024

Bez sindikata bi svet danas drugačije izgledao. Mnogi uslovi života i rada, koji se u međuvremenu podrazumevaju i uopšte ne dovode u pitanje, sprovedeni su upravo zahvaljujući sindikatima. Naš cilj je da te uslove očuvamo i dalje razvijamo. U tu svrhu su nam potrebni članovi na koje možemo da računamo, a za to ste nam potrebni i Vi.

Dobra tarifa – zagarantovana za članove
Članovi sindikata ver.di zaposleni u preduzećima koja poštuju tarifne sporazume, zaštićeni su odredbama tarifnih ugovora. Imaju punu podršku ukoliko je neophodno da se pred sudom bore za svoja prava. Onaj ko nije član sindikata, može samo da se nada da će poslodavac dobrovoljno da plaća u skladu sa tarifama – važno je znati da se inačene polaže pravo na to. Pored plata, tarifni ugovori regulišu i radno vreme, pravo na godišnji odmor, regres za godišnji odmor i još mnogo toga.

Kompetentno pravno savetovanje
Poseban fokus u radu sindikata ver.di predstavljaju pravna savetovanja. Bez obzira na to da li je rečo radnom ili socijalnom pravu: članovi će pronaći kompetentne osobe za kontakt. A ukoliko dođe do bilo kakvih sporova, specijalizovani pravnici pored savetovanja nude i sveobuhvatnu i besplatnu pravnu zaštitu, ali naravno samo za članove sindikata.

Novčana štrajkačka podrška pri industrijskim akcijama
Ponekad pregovori o tarifnom ugovoru dođu do svojih granica ili poslodavac pokušava da jednostrano nametne svoje interese. U takvim situacijama često je neumitno da dođe do štrajka. Budući da poslodavci ne isplaćuju naknadu zaposlenima dok traje štrajk odnosno dok je na snazi zabrana pristupa radnom mestu, sindikat ver.di je tu da pruži novčanu podršku svojim članovima.

Očuvanje prava na radnom mestu
ver.di se zalaže za osnovna prava na radnom mestu, za zajedničko odlučivanje zaposlenih, za ravnopravnost i priznanje. Sindikat ver.di podržava i savetuje zastupnike mladih kao i savete radnika i službenika za efikasno zastupanje zajedničkih interesa unutar preduzeća kao i svakog svog člana u sporovima sa poslodavcem.

Efikasno zastupanje zajedničkih interesa
Zajedno sa tarifnim komisijama, poverenicima i korporacionim interesnim grupama, sindikat ver.di. se zalaže za ostvarivanje interesa zaposlenih u preduzeću i rešavanje internih problema. Sindikat ver.di se takođe zalaže za poboljšanje uslova rada i na međunarodnom nivou. Pored toga, sindikat ver.di je demokratski organizovan, što znači da svako ko želi da pruži svoj doprinos u postavljanju budućih ciljeva, može aktivno da učestvuje.

Aktivni uticaj
ver.di se neprekidno zalaže: za pravo na rad, za dobre uslove rada i obrazovanja kao i pravednu zaradu, istu platu za isti posao, prihvatljivu minimalnu platu, za usklađivanje posla i porodice, pravedne penzione uslove, za solidarnu zdravstvenu politiku i još mnogo toga.

Jedan sindikat za sve
Samo zajedno smo jači! Objedinjujemo interese naših članova – i svojom zajednicom jačamo pojedince. Stvaramo jedinstvo iz mnoštva. Za razliku od profesionalnih asocijacija, ujedinjujemo osobe potpuno različitih zanimanja unutar iste struke. Egoizmu grupe suprotstavljamo solidarnost i objedinjujemo snage.

Obrazovanje i perspektiva
Članovi sindikata ver.di imaju više znanja od drugih: zahvaljujući raznovrsnoj ponudi besplatnih ili finansijski povoljnih kvalifikacija i profesionalnog usavršavanja. Časopis članova „PUBLIK“ redovno obaveštava o društvu, privredi, politici i kulturi. Uz to postoje i brošure i aktuelne profesionalne i informacije iz branše.

Prednosti i pogodnosti
Mnoge kompanije sa kojima sarađujemo nude povoljne mogućnosti kupovine, snižene cene ulaznica za raznorazne manifestacije, atraktivne ponude za odmore i putovanja kao i proverene ponude finansijskih sredstava i osiguranja po pristupačnim cenama.

Pravedan iznos članarine za sve
Ko ima više, plaća više – ko ima manje, plaća manje. Sa jednim procentom svog redovnog bruto dohotka naši članovi omogućavaju efikasan rad sindikata. Onaj ko nije u radnom odnosu, plaća umanjeni iznos članarine. Jednostavno popunite priloženu pristupnicu ili se pridružite online. mitgliedwerden.verdi.de

 

Savetovanje i podrška
Isplati se učestvovati. Spektar usluga koje sindikat ver.di nudi svojim članovima je raznolik i obiman:

  • Savetovanje i pravno zastupanje u pitanjima ili problemima koji se tiču radnog ili socijalnog prava
  • Besplatna usluga savetovanja o porezu na dohodak koju pružaju volonteri iz struke
  • Besplatno uvodno telefonsko savetovanje o ostvarivanju stanarskog prava
  • Informisanje i savetovanje o svim pitanjima vezanim za penziju
  • Plaćanje bolničkog dana u iznosu od 25 evra u slučaju nesreća do kojih dođe van radnog vre- mena (kod hospitalizacije u trajanju od najmanje 48 sati)
  • Podrška u slučaju šteta nastalih prilikom obavljanja profesionalnih delatnosti koju pruža organi- zacija GUV-FAKULTA (godišnja članarina iznosi samo 24 evro)
  • Informacije i savetovanje za samostalne predu- zetnike pojedince
  • Informacije i savetovanje za nezaposlene
  • Besplatna međunarodna studentska identifi- kaciona kartica (ISIC) za pripravnike, studente i učenike odnosno učenice
  • I još mnogo toga... verdi.de/service