ver.di international

  Oare de ce ver.di? (Rumänisch)

  Oare de ce ver.di? (Rumänisch)

  Iată de ce ver. d i !
  Există multe motive întemeiate pentru a fi alături de noi

  ver.di înseamnă Uniunea Sindicală a prestatorilor de servicii (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft). Membrii noștri reprezintă peste 1000 de profesii, aceștia fiind fie salariați, liber-profesioniști, funcționari publici sau studenți. Ei sunt ori prestatori de servicii, ori lucrează în sectorul adiacent prestării de servicii din domeniul educației, artei și culturii sau în mass-media. La ver.di se regăsesc persoane din toate mediile sociale. Obiectivele angajamentului nostru sindical sunt solidaritatea și dreptatea în domeniul muncii. Noi dorim ca munca depusă să fie recunoscută și apreciată.

  De o varietate impresionantă, de o forță reconfortantă: organizați în 13 departamente, reuniți în grupuri profesionale și de specialitate, membrii noștri se implică îndeaproape în problematicile care îi interesează, în temele sectorului ”lor”. Pentru fiecare categorie profesională ver.di are la dispoziție experți proprii, care le acordă sprijin membrilor noștri în fiecare domeniu de activitate.

  Cu concursul a circa 2 milioane de membri, ver.di le asigură multor milioane de persoane mediul de muncă și luptă pentru obținerea unor condiții-cadru echitabile din punct de vedere social. Noi luptăm pentru garantarea unor condiții de muncă mai umane și pentru păstrarea locurilor de muncă. În acest scop conducem negocieri salariale, consiliem comitete de întreprindere și comitete de personal și desfășurăm o activitate de lobby în plan politic național și internațional. Dorim ca sfera politicului să creeze condiții-cadru prielnice păcii, siguranței și bunăstării unor largi categorii sociale.

  SOLIDARITATE și DREPTATE

  UN SINDICAT PENTRU TOȚI
  Pentru că numai împreună suntem puternici! Noi cumulăm interesele membrilor noștri – iar prin prisma comunității consolidăm puterea fiecărui individ. Noi creăm unitate din diversitate. Spre deosebire de asociațiile profesionale, reunim într-o singură branșă oameni cu profesii cu totul diferite. La noi, solidaritatea i se opune egoismului de grup și toți urmăresc același scop.

  O COTIZAȚIE JUSTĂ PENTRU TOȚI
  Cine are mai mult, cotizează mai mult – cine are mai puțin, cotizează mai puțin. Cu un procent din venitul lor brut regulat, membrii noștri susțin un sindicat capabil să-și apere propriile drepturi. Iar cine nu exercită o activitate profesională, plătește o cotizație redusă. Și în plus: cotizația sindicală este deductibilă din impozitul pe venit.

  EXERCITAREA INFLUENȚEI
  ver.di se implică pe termen lung pentru: dreptul la muncă, condițiibune de muncă și de formare profesională, precum și pentru un
  salariu echitabil, o remunerație egală pentru o muncă de valoareegală, un salariu minim pe economie acceptabil, concilierea viețiiprofesionale cu cea familială, condiții-cadru echitabile, o politică de sănătate solidară...

  ASIGURAREA PROTECȚIEI DREPTURILOR PERSONALE LA LOCUL DE MUNCĂ
  ver.di se implică în favoarea respectării drepturilor fundamentale în întreprinderi, a procedurilor codecizionale, a egalității sexelor și a aprecierii forței de muncă. ver.di sprijină și oferă servicii de consultanță delegaților tineretului și comitetelor de întreprindere și de personal în vederea unei reprezentări eficiente a intereselor în cadrul întreprinderilor, precum și a fiecărui membru sindical în caz de conflicte cu angajatorul sau cu diverși clienți.

  REPREZENTAREA INTERESELOR PENTRU SALARIAȚI DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
  Reprezentanții ver.di se implică pe plan internațional pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă – pentru ca salariații să nu intre în conflicte unii cu ceilalți.

  PROCEDURI PARTICIPATIVE LA VER.DI
  ver.di este o organizație democratică: cine dorește să ia parte la procedurile codecizionale poate să se implice în mod activ. În
  acest scop sunt organizate adunări generale, comisii tarifare, comitete. Membrii ver.di luptă în cadrul comitetelor de întreprindere
  și de personal împreună cu administrația și cu secretarii sindicatului în vederea găsirii, spre exemplu, unor soluții la probleme de natură operațională, iar reprezentanții noștri își aduc expertiza în organele de supraveghere ale autogestionării asigurărilor de sănătate și de pensii, ale caselor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, ale societăților de gestiune colectivă.