ver.di international

  Zašto ver.di? (Kroatisch)

  Zašto ver.di? (Kroatisch)

  Zato ver.di!
  Postoji mnogo dobrih razloga za sudjelovanje, jer...

  ... bez sindikata bi svijet danas izgledao drugači­ je. Mnogi radni i životni uvjeti, koji se u među­ vremenu uzimaju zdravo za gotovo, uvedeni su upravo zahvaljujući sindikatima i te uvjete želi­ mo osigurati i nadalje razvijati. Za to su nam po­ trebni članovi na koje se možemo osloniti, za to ste nam potrebni i Vi!

  Naše društvo se zbog promjena u sektoru rada, zbog globalizacije i demografskih previranja su­ očava s velikim socijalnim, političkim i gospodar­ skim izazovima. Pojedinac tu ne može ništa sam postići. Naše interese možemo uspješno zastu­ pati samo kroz snažnu solidarnu zajednicu.

  Sindikat ver.di – Ujedinjeni sindikat uslužnih dje­ latnosti – sa svojih oko 2 milijuna članova pred­ stavlja protutežu, koja učinkovito zastupa intere­ se pojedinaca spram gospodarstva i politike.

  Zalažemo se za poboljšanje uvjeta rada i borimo za očuvanje radnih mjesta. Vodimo tarifne pre­ govore, savjetujemo radnička i zaposlenička vije­ ća i promičemo političke interese na tuzemnoj i međunarodnoj razini. Zalažemo se za opće dru­ štvene teme, kao npr. za mirovinsku politiku, zdravstvo te socijalne i obrazovne sustave.

  SNAŽNO SA SINDIKATOM
VER.DI – SNAŽNO S VAMA
Sudjelujte – postoji toliko mnogo dobrih razloga da budete član sindikata ver.di:

  Solidarnost i Pravednost

  JEDAN SINDIKAT ZA SVE
  Jer snažni smo samo kada smo skupa! Objedi­ njujemo interese naših članova – i svojom zajed­ nicom jačamo pojedince. Iz mnoštva stvaramo jedinstvo. Za razliku od strukovnih udruga, mi ujedinjujemo osobe posve različitih zanimanja unutar iste gospodarske grane. Suprotstavljamo solidarnost egoizmu skupine i objedinjujemo snage.

  PRAVEDNI IZNOS ČLANARINE ZA SVE
  Tko ima više, plaća više – tko ima manje, plaća manje. S jednim postotkom svog redovitog bru­ to dohotka naši članovi omogućuju učinkovit rad sindikata. Onaj tko nije u radnom odnosu, plaća umanjenu članarinu.
  Osim toga, članarina se može odbiti od poreza.

  AKTIVNI UTJECAJ
  ver.di se kontinuirano zalaže: za pravo na rad, za dobre uvjete rada i obrazovanja te pravičnu zaradu, istu plaću za isti posao, za prihvatljivu minimalnu plaću, za usklađivanje posla i obitelji, za pravedne okvirne uvjete, za solidarnu zdrav­ stvenu politiku...

  OČUVANJE OSOBNIH
PRAVA NA RADNOM MJESTU

  ver.di se zalaže za osnovna prava na radnom mjestu, za suodlučivanje zaposlenika, za jedna­ kopravnost i priznanje. Sindikat ver.di podržava i savjetuje zastupnike mladih te radnička i zapo­ slenička vijeća za učinkovito zastupanje interesa unutar poduzeća kao i svakog svog člana u spo­ rovima s poslodavcem ili nalogodavcem.

  ZASTUPANJE INTERESA
ZAPOSLENIH DILJEM SVIJETA
  Predstavnice i predstavnici sindikata ver.di se na međunarodnoj razini zalažu za poboljšanje uvje­ ta rada – kako zaposlenici ne bi bili međusobno izigrani.

  PRIDRUŽITE SE SINDIKATU ver.di!
  ver.di je demokratska organizacija: Aktivno može sudjelovati svatko tko želi dati svoj dopri­ nos u postavljanju budućih ciljeva. U tu svrhu postoje skupštine članova, tarifne komisije kao i skupine specifične za poduzeće. Članovi sindika­ ta ver.di se u radničkim i zaposleničkim vijećima zajedno s pripadajućim organizacijama i sekreta­ rima sindikata zalažu za iznalaženje rješenja npr. za probleme unutar poduzeća. Naši zastupnici interesa svoju stručnost također implementiraju u nadzornim organima za samostalno upravlja­ nje unutar osiguravajućih društava za zdravst­ veno i mirovinsko osiguranje, u nadzornim orga­ nima strukovnih zadruga te društava za čuvanje autorskih prava.