Sok jó ok van arra, hogy tag legyen (ungarisch)

08.06.2023

A szakszervezetek nélkül a világ manapság máskép-pen festene. Az élet- és munkakörülmények – ma már magától értetődő – zömét a szakszervezetek harcolták ki, és ezeket a körülményeket ezután is biztosítani és továbbfejleszteni akarjuk. Ehhez pedig szükség van a tagok által alkotott erős alapra, tehát szükség van Önre is.

Garantáltan jó bérek – tagjaink részére
Azok a ver.di tagok, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, amelyekre kollektív szerződés érvényes, védelmet élveznek ezen kollektív szerződésekből eredően. Támogatásban részesülnek ott, ahol jogaikat bírósági úton kell érvényesíteniük. Aki nem tagunk, csak abban bízhat, hogy a munkaadó a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat önként megadja – jogigénye ugyanis nincs rá. A bérezés mellett a kollektív szerződés sok minden mást is szabályoz, pl. a munkaidőt, a szabadságigényt, az üdülési hozzájárulást meg sok minden mást.

Kompetens jogi tanácsadás
A jogi tanácsadást a ver.di-nél igen komolyan veszszük. Legyen szó akár munkajogról, akár szociális jogról: tagjaink mindig találnak kompetens sze- mélyt, akihez fordulhatnak. Ha pedig konfliktus tör ki, akkor szakjogászok a tanácsadás mellett átfogó és ingyenes jogi védelmet is nyújtanak – természetesen csak tagjainknak.

Sztrájktámogatás munkabeszüntetéseknél
Néha a kollektív szerződési tárgyalások zsákutcába jutnak, vagy a munkaadó kísérletet tesz arra, hogy érdekeit egyoldalúan érvényesítse. Ilyenkor sokszor elkerülhetetlen a sztrájk. Mivel a munkaadó sztrájk vagy kizárás esetén nem folyósítja tovább a munkabért, a ver.di beugrik a tagjai érdekében. Anyagi hátrányok elkerülése végett a ver.di sztrájktámogatást fizet.

A jogok védelme a munkahelyen
A ver.di kiáll az üzemen belüli alapjogokért, az együttdöntési jogért, az egyenjogúságért és elis- merésért. A ver.di támogatja a fiatal munkavállalók képviselőit, az üzemi és személyzeti tanácsok tagjait, tanácsadást nyújtva nekik a hatékony üzemen belüli érdekképviselethez, ugyanakkor támogatást, tanács- adást nyújt minden egyes tagnak, ha vitába keveredik munkaadójával.

Hatékony érdekképviselet
A bértarifa-bizottságokkal, bizalmikkal és üzemi érdekképviseletekkel együtt a ver.di-vel síkra száll a foglalkoztatottak érdekeinek üzemen belüli érvényesítéséért, valamint az üzemi problémák megoldásáért. A ver.di képviselői nemzetközi szinten is fellépnek a munkakörülmények javításáért. A ver.di ezenfelül demokratikus: Aki bele akar szólni abba, hogy merre tartsunk, aktívan részt vehet.

Befolyást gyakorolni
A ver.di tartósan síkra száll a munkához való jogért, jó munka- és képzési körülményekért, igazságos bérezésért, azonos bérért azonos munka után, elfogadható minimálbérért, a munka és a család összeegyeztethetőségéért, igazságos nyugdíjakért, szolidáris egészségügyi politikáért és sok minden másért.

Egy szakszervezet mindenki részére
Csak együtt vagyunk erősek! Tagjaink érdekeit összefogjuk – és erőssé tesszük közösségünkkel az egyes tagot is. Egységet merítünk a sokrétűségből. Szakmai szövetségektől eltérően mi teljesen különböző foglalkozású embereket egyesítünk – egy ágazatban. Szolidaritást nyújtunk csoportos önzés ellen, mindannyian egy irányban haladunk.

Képzés és jobb áttekintés
A ver.di tagok tájékozottabbak másoknál: a képzés és továbbképzés széles skáláját kínáljuk nekik – ingyenesen vagy kedvező feltételek mellett. A tagoknak szóló „PUBLIK” nevű lap rend- szeresen tájékoztat a társadalomból, gazdaságból, politikából és kultúrából. Emellett hírlevelet készítünk ágazati és szakmai információkkal.

Előnyök, kedvezmények
Számos, velünk együttműködő vállalat kedvező bevásárlási lehetőségeket, kedvezményes belépőjegyeket, vonzó utazási és nyaralási, illetve tesztelt biztosítási és finanszírozási ajánlatokat kínál, előnyös feltételek mellett.

Igazságos tagdíj mindenki részére
Akinek több van, az többet fizet, akinek kevés van, az kevesebbet. Tagjaink rendszeres bruttó jövedelmük egy százalékával finanszírozzák ütőképes szakszervezetünket. Aki nem dolgozik, csökkentett tagdíjat fizet.
Egyszerűen töltse ki a mellékelt belépési nyilatkozatot, vagy lépjen be online. mitgliedwerden.verdi.de

 

Tanácsadás és támogatás
Megéri részt venni. A ver.di tagjainak szolgáltatások sokrétű, széles skáláját nyújtja:

  • Tanácsadás, bíróságon való képviselet munkaés szociális ügyi kérdéseknél, problémáknál
  • Ingyenes segítség béradó-bevalláshoz önkéntes tanácsadók által
  • Ingyenes első telefonos tanácsadás lakásbérlési kérdéseknél
  • Információk és tanácsadás nyújtása nyugdíj témakörben
  • Szabadidőben történt balesetek utáni kórházi tartózkodás alatt naponta 25 euró (ha a kórházi tartózkodás legalább 48 órás)
  • A szakmagyakorlással összefüggésben előfordló káresetek utáni támogatás a GUV-FAKULTA által (évi biztosítási díj összege csak 24 euró)
  • Információk és tanácsadás nyújtása egyéni, foglalkoztatottak nélkül tevékenykedő vállalkozók részére
  • Információk és tanácsadás nyújtása munkanélküliek részére
  • Ingyenes ISIC nemzetközi hallgatói személyi igazolvány tanulók, felsőoktatási hallgatók és diákok részére
  • Sok minden egyéb verdi.de/service