ver.di international

  Miért ver.di? (Ungarisch)

  Miért ver.di? (Ungarisch)

  Ezért!
  Jó sok ok van arra, hogy tag legyen

  A ver.di a szolgáltatásokban dolgozók egyesült szakszervezete német nevének rövidítése. Tagjaink több mint ezer szakmában dolgozó munkavállalók, önálló vállalkozók, köztisztviselők és diákok. Maguk is szolgáltatók, vagy éppen a szolgáltatásokhoz közeli iparban dolgoznak, vagy az oktatás, a művészet és kultúra vagy a média területén. A társadalom minden rétegéből származnak, és találnak egymásra a ver.di-ben. Szakszervezeti tevékenységünk célja a szolidaritás és igazságosság a munka világában. Azt akarjuk, hogy az emberek teljesítménye elismerésre, megbecsülésre találjon.

  Izgalmasan tarka, megnyugtatóan erős: 13 szakrészlegben, szakmai vagy szakcsoportokban, projektekben végeznek tagjaink „saját” ágazatuk témáihoz közeli, lelkes munkát. Minden foglalkozáscsoport számára vannak a ver.di-nek saját szakemberei, akik támogatják tagjainkat az adott ágazatban.

  Mintegy kétmillió tagjának erejével a ver.di sok millió ember számára biztosítja a munkakörülményeket, és szociálisan igazságos keretfeltételekért áll ki. Síkra szállunk az emberhez méltó munkakörülményekért, küzdünk a munkahelyek megtartásáért. E célból kollektív tárgyalásokat folytatunk, tanácsadást nyújtunk üzemi és személyzeti tanácsok tagjai részére, valamint végzünk politikai lobbitevékenységet is – nemzeti és nemzetközi szinten. Azt akarjuk, hogy a politika keretfeltételeket biztosítson ahhoz, hogy béke, biztonság és szociális jólét teremtődjön meg a legszélesebb társadalmi rétegek részére.

  SZOLIDARITÁS ÉS IGAZSÁGOSSÁG

  EGY SZAKSZERVEZET MINDENKI RÉSZÉRE
  Mert csak együtt vagyunk erősek! Tagjaink érdekeit összefogjuk – és erőssé tesszük közösségünkkel az egyes tagot is. Egységet merítünk a sokrétűségből. Szakmai szövetségektől eltérően mi teljesen különböző foglalkozású embereket egyesítünk – egy ágazatban. Szolidaritást nyújtunk csoportos önzés ellen, mindannyian egy irányban haladunk.

  EGY IGAZSÁGOS TAGDÍJ MINDENKI RÉSZÉRE
  Akinek több van, az többet fizet, akinek kevés van, az kevesebbet. Tagjaink rendszeres bruttó jövedelmük egy százalékával finanszírozzák ütőképes szakszervezetünket. Aki nem dolgozik, csökkentett tagdíjat fizet. Érdemes tudni: A tagdíj levonható az adóból.

  BEFOLYÁST GYAKOROLNI
  A ver.di tartósan síkra száll a munkához való jogért, jó munka- és képzési körülményekért, igazságos bérezésért, azonos bérért azonos munka után, elfogadható minimálbérért, a munka és a család összeegyeztethetőségéért, igazságos keretfeltételekért, szolidáris egészségügyi politikáért…

  A SZEMÉLYES JOGOK VÉDELME A MUNKAHELYEN
  A ver.di kiáll az üzemen belüli alapjogokért, az együttdöntési jogért, az egyenjogúságért és elismerésért. A ver.di támogatja a fiatal munkavállalók képviselőit, az üzemi és személyzeti tanácsok tagjait, tanácsadást nyújtva nekik a hatékony üzemen belüli érdekképviselethez, ugyanakkor támogatást, tanácsadást nyújt minden egyes tagnak, ha vitába keveredik munkaadójával, megrendelőjével.

  A FOGLALKOZTATOTTAK ÉRDEKKÉPVISELETE – VILÁGSZERTE
  A ver.di képviselői nemzetközi szinten is síkra szállnak a munkakörülmények javításáért annak érdekében, hogy a foglalkoztatottakat ne lehessen kijátszani egymás ellen.

  AKTÍV RÉSZVÉTEL A VER.DI-NÉL
  A ver.di demokratikus szervezet: aki bele akar szólni abba, hogy merre tartsunk, aktívan részt vehet. Erre vannak a taggyűlések, a bértarifa-bizottságok, az üzemi csoportok. A ver.di tagjai üzemi és személyzeti tanácsokban szervezetükkel és a szakszervezeti titkárokkal együtt síkra szállnak többek között az üzemen belüli problémák megoldásáért. Érdekképviselőink ugyanakkor kompetenciájukkal részt vesznek az egészség- és nyugdíjbiztosítók, a szakmai szövetkezetek, az értékesítő társaságok felügyeleti testületeinek tevékenységében.