ver.di international

  Neden ver.di mi? (Türkisch)

  Neden ver.di mi? (Türkisch)

  ver.di‘ye üye olmak mantıklıdır

  “ver.di”, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Birlesik Hizmet Sektörü Sendikası) ünvanının kısaltmasıdır. Üyelerimiz arasında, 1000'den fazla meslekte faal olan büro çalısanları, serbest meslek sahipleri, memurlar ve üniversite ögrencileri bulunmaktadır. Üyelerimiz, hizmet sektöründe, hizmet sektörüne yakın sanayi dallarında, egitim, sanat veya kültür sektöründe ya da medyada çalısmaktadır. ver.di üyeleri toplumun bütün sosyal ve kültürel çevrelerinden geliyor. Sendikal çabalarımızın hedefi, emek dünyasında dayanısma ve adaleti gerçeklestirmektir. Insanların sarf ettikleri emege takdir ve itibar gösterilsin istiyoruz.

  Sendikamızın renkliligi heyecan verici, onun gücü de güven vericidir: Üyelerimiz, faaliyetlerini 13 ayrı meslek alanında, meslek veya sektör gruplarında ya da projelerde kendi mesleklerine özgü veya çalıstıkları is dallarında önemli olan konulara yogunlastırmaktadırlar. Her is dalında, üyelerimize yardımcı olmakla görevli ver.di uzmanları faaliyet göstermektedirler.

  2 milyondan fazla üyesi olan ver.di, milyonlarca insanın çalısma kosullarını güvence altına almakta, sosyal ve adil bir ortam için mücadele etmektedir. Insanlıga yakısan çalısma kosulları için ugras vermekte ve isyerlerinin kapatılmaması için de mücadele etmektedir. ver.di bu amaçlar çerçevesinde toplu sözlesme görüsmeleri yapmakta, isçi ve kamu personeli temsilciliklerine danısmanlık hizmeti vermekte ve hem ülkemizde hem uluslararası çapta siyasi lobicilik yürütmektedir. Siyasetçilerin, toplumun en genis tabakaları için barıs, güvenlik ve refah saglayabilecek bir ortam yaratmalarını istiyoruz.

  ver.di‘ye üye olmak, birçok baska nedenle de mantıklıdır:

  DAYANISMA v e ADALET

  HERKES IÇIN BIR TEK SENDIKA!
  Çünkü gücümüz, tek birlikten dogar! Üyelerimizin çıkarlarını aynı çatı altında bir araya getiren birlikteligimiz, her birimize de güç verir. Beraberligimiz, çesitliligimizden dogar. Meslek derneklerinin aksine, bir tek meslekten degil, çok farklı mesleklerden insanları bir is kolu çatısı altında birlestiriyoruz. Gruplasma bencilligine karsı dayanısma gösterip, ortak amaçlar için ortak çaba göstermekteyiz.

  HERKES IÇIN ADIL AIDAT
  Çok parası olan yüksek, az parası olan düsük aidat öder. Üyelerimiz, normalde aldıkları brüt gelirlerinden yüzde birini verip, sendikamızın güçlü olmasını saglarlar. Is görmeyen üyelerin aidatı daha düsüktür. Not: Sendika aidatlarınızı vergiden düsebilirsiniz!

  TOPLUMSAL ÇALISMALARIMIZ GEREKIR
  ver.di, siyasi alanda birçok önemli talepler için ısrarlı ugras verir: çalısma hakkı, iyi çalısma ve meslek ögrenme kosulları, adil ücret, esit ise esit ücret, kabul edilebilir asgari ücret, hem is hem aile hayatını beraber yürütme olanakları, adalet saglayan toplumsal ortam, dayanısmalı saglık politikası v.s. ISYERINDE HAKLARIMIZI SAVUNMAMIZ GEREKIR ver.di, isyerindeki temel haklar için ugras verir: yönetime katılma, esitlik ve takdir. ver.di, hem isyerinde etkili bir biçimde çıkar ve hak savunmak isteyen genç temsilciliklerine ve isçi ve kamu personeli temsilciliklerine hem de kendi isverenle veya kendisine siparis veren bir firma ile anlasmazlıgın çıktıgı her üyemize destek ve danısmanlık saglar.

  ÇALISANLARIN ÇIKAR VE HAKLARINI SAVUNMAK IÇIN DÜNYA ÇAPINDA DA UGRAS VERIYORUZ
  ver.di görevlileri, uluslararası düzeyde de çalısma kosullarının iyilestirilmesi için ugras veriyorlar. Kimse emekçileri birbirlerine karsı kullanamasın diye.

  VER.DI‘NIN FAALIYETLERINE HERKES KATKIDA BULUNABILIR
  ver.di, demokratik bir örgüttür. Örgütümüzün yönünü belirlemek isteyen her üye, kendi yetenek ve bilgisiyle katkıda bulunabilir. Bunun için üye toplantılarımız, toplu sözlesme komisyonlarımız ve isyeri gruplarımız vardır. ver.di üyeleri, isçi ve kamu personeli temsilciliklerinde sendikayla ve baglı oldukları sube sekreterleriyle beraber isletmede çıkan sorunların ve benzeri meselelerin halledilmesi için faaliyet göstermektedirler. Ayrıca saglık ve emeklilik sigortaları, Mesleki Kaza Sigorta Kurumu (Berufsgenossenschaft) ve mali telif hakları degerlendirme kuruluslarının (Verwertungsgesellschaften) özyönetimindeki denetleme kurullarında da üyelerimizin çıkarlarını bilgi ve yetenekleriyle savunabilen temsilcilerimiz vardır.